• Севдице
  • Към Нощта
  • Трептят простори осветени
  • Есенна боса нова

Севдице

акапелна песен по народен текст за пет солови гласа

изп. Вокален квинтет "Еуфония"

Към нощта  

за вкално-инструментален състав

текст - Николай Лилиев 

изп. Еуфония Инструменталис 

 

Трептят простори осветени

за смесен хор акапела

изп. Хор на ТКДФ при Национална музикална академия "проф. Панчо Владигеров"

музика, текст и вокали- Веселина Драголова-Данаилова

контрабас - Борис Таслев