Детски мюзикъли

Песен на таласъма

из детския мюзикъл "Храбрият оловен войник"

Песен в Ледения палат

из детския мюзикъл "Снежната царица"

Блус на Водния плъх

из детския мюзикъл "Храбрият оловен войник"

"Храбрият оловен войник" - Епилог

 детския мюзикъл "Храбрият оловен войник" 

Песен на Балерината

Разсъмване

из детския мюзикъл "Снежната царица"

Песен на Дяволското огледало

из детския мюзикъл "Снежната царица"

Палечка - Финал

из детския мюзикъл "Палечка"

Валс на розите

 

из детския мюзикъл "Палечка"

  • Песен на таласъма
  • Песен в Ледения палат
  • Блус на Водния плъх
  • Храбрият оловен войник - Епилог
  • Песен на Балерината
  • Разсъмване
  • Песен на Дяволското огледало
  • Палечка - Финал
  • Валс на розите - Палечка